Välkommen på
föredrag!

Tisdag 3/5 på
dialekt-, ortnamns och- folkminnesarkivet (Vallgatan 22).

Välkommen att mingla
från 17.00, vi bjuder på lite tilltugg, föredraget börjar ca 18.00.

Johan Fredrik
Höckert: en resa och en målning

Höckert företog en
resa norrut i landet 1850. Hem från resan hade han med sig skisser som
resulterade i flera målningar som Scen från Lappmarken, Interiör av en
fiskarstuga i Lappland, Brudfärd på Hornavan, Begravning i Lappland och
Gudstjänst i Lövmokks fjällkapell.

Föredraget kommer
att röra Gudstjänst i Lövmokks fjällkapell. Målning gavs i samtida press epitet
som mästerverk och storslagen. Det var med den tavlan han fick sitt genombrott.
Han erhöll en guldmedalj och tavlan köptes av kejsaren Napoleon den III.

Varför hyllades
målningen? Vad kan målningens narrativ berätta om synen på samerna?

Lennart Pettersson
är verksam som lektor i konst- och bildvetenskap vid Göteborgs universitet och
har ägnat sig åt forskning rörande bland annat konstnärligt föreningsväsende
och visualisering av det nordliga rummet.