Etnologiska
föreningen i Västsverige inbjuder till guidad tur på Sjöfartsmuseet! Museet har
en ny basutställning: Stad längs vattnet. Den nya kulsuthistoriska
utställningen rör sig från globala hamnsystem till den lokala kajkanten. Vi
träffas 6/4, kl. 17.15 på museet. Kom i tid! Begränsat antal platser. Ingen
avgift.