Årsmöte är planerat till torsdagen den 1 mars 2012 kl 16.00.

För mer infomation: info@etnologiskaforeningen.se