Blog Image

Etnologiska föreningen i Västsverige

Etnologiska föreningen

Etnologiska föreningen är en självständig, ideell förening. Tanken med föreningen är att utveckla det som idag kallas universitetets tredje uppgift, nämligen att nå ut med forskningsresultaten till en bredare allmänhet. www.etnologiskaforeningen.se/

2009 Blandade punkter

Äldre programpunkter Posted on Sun, February 12, 2012 15:16:34

Torsdagen den 5 november 2009 kl 18.30
Gudrun Nyberg talar om sin bok
Dr Carlander i praktiken
som är en fristående fortsättning på hennes tidigare bok
Doktor Carlanders Göteborg.

Tack vare doktor Carlanders utförliga läkarjournaler ger böckerna en mycket intressant skildring av livet i Göteborg kring sekelskiftet 1800. Utifrån tusentals journaler och med ett rikt bildmaterial berättar Gudrun Nyberg om hans arbete, syn på sjukdomar och behandlingsmöjligheter innan industrialismen fart. Gudrun Nyberg är läkare och professor vid Sahlgrenska Akademin.

Lokal: Gamla hovrätten (nuvarande Arkeologen) – strax söder om Artisten, Olof Wijksgatan 6.
Närmaste hållplats: Korsvägen (spårvagnslinje 2, 4, 5, 6 eller 8).
Ingen avgift. Ingen anmälan.
Välkomna!

Fredag 27 november 2009
Bussresa till sulfatfabriken Södra Cell Värö och sågverket Södra Timber Värö, som ligger på Väröhalvön i Varbergs kommun, ca 6 mil söder om Göteborg. Massafabriken byggdes 1972, nära de västsvenska skogarna och utskeppningshamnar.

Bussen avgår: kl 08.30 vid Excersishuset på Heden i Göteborg
Hemkomst: ca kl 16.30
Avgift: 200 kr

Mats Nilsson: Dans – polska på svenska. Pris: 100 kr. Medlemspris: 70 kr. Utkommer under oktober 2009.

Dans – polska på svenska handlar om en för många svenskar helt okänd och en för andra exotisk och udda subkultur. Tusentals svenskar, inte minst ungdomar mellan 16 och 25 år, dansar nätterna igenom på danshus och festivaler det de själva beskriver som en sensuell pardans till sugande tretaktsmusik. Polska har sina historiska rötter bakåt till 1600-talet men dansas idag utifrån vår tids förutsättningar och är en högst levande tradition i Sverige.

Mats Nilsson är dansetnolog, lärare och forskare vid Institutionen för kulturvetenskaper, Göteborgs universitet. Han har tidigare skrivit böckerna Dans – från långdans till bugg (1990) och Dans – kontinuitet i förändring (1998).

Ninni Trossholmen: Norra Älvstranden – en vandring från dåtid till nutid. Pris: 150 kr. Medlemspris: 120 kr. Utkommer under oktober 2009.

Norra Älvstranden – en vandring från dåtid till nutid bygger i stora stycken på elevuppsatser framtagna vid Etnologiska institutionen och skildrar folklivet i stadsdelen Lundby innan konceptet Norra Älvstranden introducerades och den nya stadsdelen växte fram.

Ninni Trossholmen är etnolog, lärare och forskare vid Institutionen för kulturvetenskaper, Göteborgs universitet. Hon har tidigare skrivit böckerna Ett aktivt liv – kvinnliga pensionärer berättar (1999) och Tid till eftertanke – kvinnligt pensionärsliv ur ett klass- och livsloppsperspektiv (2000).2009 Programpunkter

Äldre programpunkter Posted on Sun, February 12, 2012 15:11:22

Programpunkter hösten 2009 28/9

Arbetet med att sammanställa programpunkter för hösten pågår för fullt. Några punkter är klara, andra letar vi datum till.

Torsdag 22/10 blir det en bussutflykt i samarbete med Hembygdförbundet till Norra älvstranden. 10 platser finns reserverade för medlemmar i Västsvenska etnologiska föreningen. Kostnad för utflykten är 150 kronor. Med som guide på resan är bl.a. Ninni Trossholmen.
Kontakta Håkan Anderasson ( 031-786 5326 ) för närmare upplysningar.

Fredag 4/12 uppmärksammas att etnologiska institutionen i Göteborg funnits i 40 år. Det kommer att bli en “nummerrevy” där etnologer talar kring de gångna 40 åren och om framtiden. Programmet är inte helt klart, men skriv in datumet i kalendern och vi återkommer med mer detaljer.

Lördag 19/12 arrangeras en exkursionen av Västsvenska kursen vid Inst. för Historiska studier. Reseledare är Adam von Scheele och Lars G Strömberg. Buss avgår från Calandersplatsen kl 08.00. Vi beräknar att vara tillbaka på samma plats kl 16.00. Pris är 50:-/person (betalas vid avfärd). Resan går till Kungälv och Ytterby. Resan fortsätter därefter mot Uddevalla Museum. Anmälan till:adam.von.scheele@history.gu.se

Fler programpunkter kommer att tillkomma!2009 Föreläsning med Björn Ohlsson

Äldre programpunkter Posted on Sun, February 12, 2012 15:09:56

2009 8/4

Etnologiska föreningen i Västsverigeinbjuder till föreläsning med Björn Ohlsson
Långt yrkesliv som bilindustriarbetare på Volvo
Tisdagen den 21 april kl. 18 00
Plats: Viktor Rydbergsrummet, Studenternas Hus, Götabergsgatan 17
Välkomna!2009 Styrelsemöte 10/3

Äldre programpunkter Posted on Sun, February 12, 2012 15:08:42

10/3 Styrelsemöte, igen!

Det finns en aning vår i luften, även etnologiska föreningen känner vårkänslor! Idag hade vi styrelsemöte igen. Det känns bra att vi träffas ofta och diskuterar idéer.
Det finns ännu inga programpunkter spikade, men vi jobbar på det.2009 Flytt och styrelsemöte

Äldre programpunkter Posted on Sun, February 12, 2012 15:05:59

18/2 2009 Styrelsemöte

Idag har etnologiska föreningen haft sitt första styrelsemöte i de nya lokalerna.
Det känns som en nystart och det kom fram flera intressanta förslag på hur vi ska gå vidare, både när det gäller bokutgivning och aktiviteter.
Lämna gärna förslag på programpunkter! Vad skulle du vilja att föreningen hade för aktiviteter?

15/2 2009 Flytt

Igår var vi flera stora och starka män som bar bokkartonger och möbler hela dagen! Nu har etnologiska föreningen flyttat in i Studenternas hus. Det är trevliga lokaler så det blir nog bra. Dock är det en hel del tekniska saker som måste ordnas. Inget bredband, ingen skrivare är inkopplad och annat. Men det ger sig nog.

Ny postadress för Etnologiska föreningen:
Studenternas hus
Götabergsgatan 17
411 34 Göteborg2009 Björn Ohlsson

Äldre programpunkter Posted on Sun, February 12, 2012 15:02:12

20/1 2009

På fredag disputerar Björn Ohlsson på avhandlingen Vi som stannade på Volvo – En etnologisk studie om äldre bilindustriarbetares arbetsliv och framtidsplaner. Disputationen äger rum i Universitetets huvudbyggnad, Vasaplatsen, sal 10. Kl 13.00 börjar det.

Avhandlingen skildrar sexton äldre arbetares arbetsliv på Volvo Torslandaverken i Göteborg. De ser tillbaka på de decennier som gått och beskriver hur de har upplevt olika händelser och förändringar, som införande av lean production, automatiseringar av arbetsuppgifter och att Ford tog över ägandet. Det talas allt mer om att vi måste arbeta högre upp i åldrarna om vi skall kunna klara välfärden i framtiden. Frågan är om det är möjligt – och om det är önskvärt – att arbeta till 65 år eller längre, för människor som har haft ett långt och fysiskt krävande arbetsliv. Studiens syfte är att undersöka hur arbetet och åldrandet har påverkat arbetarna och deras framtida möjligheter i arbetslivet, samt vilken betydelse klasstillhörighet, kön och etnicitet har haft för erfarenheterna och inflytandet på arbetsplatsen. Genom att närgånget återge arbetarnas upplevelser och åsikter vill studien skapa förståelse för hur deras erfarenheter har bidragit till att de tycker, tänker och handlar på det sätt de gör idag.

Boken är en skildring av hur en arbetarkultur har formats på en industriarbetsplats i slutet av 1900-talet. Den ger oss också en bild av hur industriarbetet och arbetslivet i stort har förändrats i Sverige under de senaste decennierna. En ökad förståelse för människors vardag och arbetsförhållanden kan förhoppningsvis ge bättre förutsättningar att skapa ett mer hållbart arbetsliv, både för dem som arbetar och för samhället i stort. Varför arbetar vi – egentligen?« Previous